Aortastenos är den vanligaste hjärtklaffsjukdomen hos äldre.1

Den beräknade livslängden för symtomatiska patienter
minskar kraftigt om tillståndet inte behandlas.1

Som läkare inom primärvården spelar du en viktig roll vad
gäller diagnos och adekvat behandling av patienter.

Hur påverkas aortaklaffen
av aortastenos?

En patient med aortastenos har förkalkningar, ansamlingar av fett och inflammatorisk infiltration
i aortaklaffbladen. Med tiden blir dessa blad allt styvare, vilket leder till en förträngning i
klafföppningen som gör att blodflödet hindras och hjärtat måste pumpa starkare.2

Hur allvarlig aortastenosen är beror på
förkalkningen i aortaklaffbladen:

 • Normal
 • Lindrig
 • Måttlig
 • Uttalad

Ett ingripande i tid är avgörande

Hos vissa patienter kan symtom uppträda i ett skede som bedöms som måttligt, medan andra patienter med uttalad aortastenos kan fortsätta vara utan symtom. När dock symtom väl uppträder hos patienter med uttalad aortastenos minskar den förväntade livslängden markant. Om tillståndet inte behandlas är överlevnaden hos dessa patienter så låg som 50 % efter 2 år.3

Prevalens

Hur vanlig är aortastenos?

För att få en uppfattning om sjukdomens prevalens,
var god ange en uppskattning av antalet patienter över 75 som du behandlar per vecka:

8 8 327 Down arrow
8 8 8 327

Äldre patienter du tar
emot per år som kan
ha aortastenos4

8 8 8 90

Patienter som
kan ha måttlig eller
svår aortastenos5

8 8 8 45

Patienter som kanske inte överlever mer än 2 år om svår aortastenos inte behandlas6

Det är sannolikt att dessa siffror kommer att
öka i takt med att befolkningen åldras. Hos hur
många patienter har du misstänkt aortastenos?

Symtom

Varför missas tillståndet hos patienter?

Många symtom på aortastenos utvecklas successivt, och en patient anpassar ofta
sin livsstil för att lindra dem, eller lägger helt enkelt skulden på åldern.7

Smärtor eller
åtstramningar i bröstet
Minskad fysisk
aktivitet
Hjärtklappning
Andfåddhet
Trötthet
Svaghet eller synkope
vid ansträngning

Människors medvetenhet om aortastenos är extremt låg.

99% av befolkningen i Sverige
som är över 60 år vet
inte vad aortastenos är.8

Det är därför din roll som läkare inom primärvården
är så viktig när det gäller att diagnostisera dessa
patienter på ett optimalt sätt.

När symtom väl uppträder hos patienter med uttalad aortastenos minskar
den beräknade livslängden markant.3

graph
Figur tagen från 9

Aortastenos kan finnas latent hos patienter under ett antal år, men när symtomen väl uppträder minskar den förväntade livslängden avsevärt.9

Diagnos

Hur kan du hjälpa dessa patienter?

Ett tydligt tecken på aortastenos är blåsljud från hjärtat.10

De flesta patienter med aortastenos får sin diagnos först efter auskultation.12
Den optimala placeringen av stetoskopet visas på följande bild.

Hörs vanligen bäst vid den högra sternala gränsen, 2:a interkostalrummet. Strålar ofta ut till båda halspulsådrorna.

När stetoskopet har placerats korrekt tyder ett hörbart systoliskt blåsljud på en aortastenos.

Lyssna.

Blåsljudet som vanligen förknippas med aortastenos är ett hårt systoliskt
utstötningsblåsljud med ett enda eller paradoxalt delat andra hjärtljud.
Lyssna nedan för att jämföra det med ett vanligt hjärtslag.

Normal
Aorta-
stenos
Behandling

Om du misstänker ett blåsljud, remittera.

För att stödja ett optimalt patientutfall bör patienter med klinisk misstanke om aortaklaffsjukdom remitteras till en specialist (oavsett symtom) för att hjälpa vid planering av adekvat långtidsbehandling.11 Den enda effektiva behandlingen av svår aortastenos är att byta ut den sjukliga aortaklaffen. 10 Medicinsk behandling kan lindra symtom tillfälligt, men den ger inga förbättrade resultat.10 Ballongvalvuloplastik kan övervägas som bro till klaffbyte, men den följs vanligen av restenos och försämring inom 6–12 månader.10

Aortaklaffbyte anses vara den definitiva behandlingen vid svår aortastenos.10 Det tvärvetenskapliga hjärtteamet kommer att göra en grundlig bedömning av patientens tillstånd och fattar det slutgiltiga behandlingsbeslutet för antingen kirurgiskt AVR (sAVR) eller kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI), en mindre invasiv behandlingsmetod jämfört med ett kirurgiskt ingrepp. Beslutet fattas utifrån risken för patienten vid operation och lämplighet.

Om ett blåsljud misstänks, remittera omedelbart till en specialist för ytterligare utvärdering

Resurser

Informationsmaterial om aortastenos har tagits fram som hjälpmedel till din läkarmottagning, inklusive material som stöd vid patientrådgivning. Allt material kan skickas kostnadsfritt direkt till din läkarmottagning.

https://lyssnapahjartat.se/wp-content/uploads/media/8349.jpg

Patientaffisch för väntrum – Att identifiera symptomen

En affisch för väntrum till stöd för patienter med hjärtklaffssjukdomar, så att de kan identifiera symptomen och diskutera dem med sin läkare.

ESW8349/07-18/THV
Tillgängliga format:
BESTÄLL
https://lyssnapahjartat.se/wp-content/uploads/media/AS_valve_sample-300x225.jpg

Hjärtklaffmodeller

Gummimodeller av en aortaklaff för att demonstrera den fysiska och visuella skillnaden mellan en normal klaff och en klaff med förkalkade aortaklaffblad.

ASvalves
Tillgängliga format:
BESTÄLL
https://lyssnapahjartat.se/wp-content/uploads/media/E6636_Heart-Anatomy-Guide_final-1-300x298-1.jpg

Vägledning om hjärtats anatomi för patientrådgivning

Stöd vid samtal med patienter som har en misstänkt hjärtklaffsjukdom. För enkel förklaring av hjärtat och dess klaffar.

ESW7003/04-17/THV
Tillgängliga format:
BESTÄLL
https://lyssnapahjartat.se/wp-content/uploads/media/Screen-Shot-2017-09-29-at-15.49.40.png

Patientbroschyr – Hjärtklaffsjukdom

Broschyr för patienter med misstänkt blåsljud. Information om hjärtklaffsjukdomar och remitteringsordningen.

ESW6814/03-17/THV
Tillgängliga format:
BESTÄLL
https://lyssnapahjartat.se/wp-content/uploads/media/Screen-Shot-2017-09-29-at-15.48.44.png

Patientbroschyr – Aortastenos

Broschyr för patienter som har fått diagnosen aortastenos. Ger kunskap om sjukdomen och tillförsikt avseende behandlingsalternativ.

ESW6813/03-17/THV
Tillgängliga format:
BESTÄLL
https://lyssnapahjartat.se/wp-content/uploads/media/8300.jpg

Broschyr för läkare – Aortastenos

Broschyr för läkare inom primärvården som innehåller en översikt över aortastenos med avseende på prevalens, diagnos, behandlingsalternativ och aktuella uppgifter.

ESW8300/06-18/THV
Tillgängliga format:
BESTÄLL
Fortsätt
Varan har lagts till varukorgen
Varan har raderats från varukorgen
Du ha 2 artiklar i din korg

Personuppgifter

Lyssna.
Upptäck.
Remittera.

Om du tror att en kollega skulle ha nytta av detta material, dela det gärna för att öka kännedomen om aortastenos.

Källhänvisningar

 1. Bouma BJ, van den Brink RBA, van der Meulen JHP et al. To operate or not on elderly patients with aortic stenosis: the decision and its consequences. Heart 1999 Aug; 82: 143–8.
 2. Grimard BH, Larson JM. Aortic Stenosis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2008;78:717–24
 3. Otto CM. Timing of aortic valve surgery. Heart 2000;84:211–218
 4. Baserat på ett år med 48 arbetsveckor. Antalet har beräknats utifrån samlad förekomst av AS bland äldre (12,4 %). Ref: Osnabrugge RLJ, Mylotte D, Head SJ et al. Aortic stenosis in the elderly: disease prevalence and number of candidates for transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis and modeling Study. J Am Coll Cardiol. 2013;62:1002–12.
 5. Osnabrugge RLJ, Mylotte D, Head SJ et al. Aortic stenosis in the elderly: disease prevalence and number of candidates for transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis and modeling Study. J Am Coll Cardiol. 2013;62:1002–12.
 6. Otto CM. Timing of aortic valve surgery. Heart 2000; 84:211-–218
 7. Alliance for Aging Research. Aortic Stenosis: Under-Diagnosed and Under-Treated. 2010. https://www.agingresearch.or/newsletters/view/36. Visades den 12 augusti, 2016.
 8. Gaede L, Di Bartolomeo R, van der Kley F et al. Aortic valve stenosis – what do people know? A Heart Valve Disease Awareness Survey of over 8,800 people aged 60 or over. Eurointervention: Journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2016;12:883–9.
 9. Carabello BA. Introduction to aortic stenosis. Circ Res 2013;113:179–85
 10. Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), Baumgartner H, et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease (version 2017). Eur Heart J 2017;38:2739–91
 11. Dr Wern Yew Ding, Dr Unni Krishnan. Aortic Valve disease: Clinical Review. GP Online. 2016. http://www.gponline.com/aortic-valve-disease-clinical-review/cardiovascular-system/article/990063 . Visades den 13 mars, 2017.
 12. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the management of patients with valvular heart disease: Executive summary. Circulation 2014; 10;129:2440–92.